Lenkesamling

TV

Benestad hos Torp
https://tv.nrk.no/serie/torp/2018/NNFA52090518/
Debatt om trans på Samfundet i Trondheim
https://www.youtube.com/watch?v=mmbnQ_Fkntc&t

Ressurser om trans og seksualitet

Internasjonal forskning

Norsk forskning

Leserinnlegg (kronologisk)

Et innlegg om hvor viktig det er å få lov til å leve i sitt eget kjønn
https://maddam.no/2021/03/min-vei-til-harmoni/

Ikkebinæritet fra en transkvinnes synsvinkel
https://maddam.no/2021/04/transkvinne-i-et-ikkebinaert-univers/

Om hvordan KRF vil tvinge transpersoner til å leve i feil kjønn
https://blikk.no/elin-stillingen-forbundet-for-transpersoner-i-norge-kjonnsinkongruens/krf-vil-tvinge-barn-og-unge-til-a-leve-som-feil-kjonn-i-hele-oppveksten-jeg-ble-ogsa-tvunget-til-det-min-oppvekst-var-ikke-bra/201397

2020

Idretten svarer transfobiske krav om utestenging av transpersoner
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/BlrGdQ/idrettsglede-for-alle-uavhengig-av-kjoennsidentitet

Et forsvar for et godt behandlingstilbud for transpersoner
https://www.civita.no/2020/09/15/et-desentralisert-ikke-kirurgisk-behandlingstilbud-er-klokt?fbclid=IwAR0r23TZNkzwn0cOxRjvFT_d-e4x-DtZsdHhrnyX-LTtEier6J7bo501zT0

Ny transfobisk kamporganisasjon
https://blikk.no/bard-nylund-foreningen-fri-ingvild-endestad/nye-llh-2019-mot-transrettigheter/194990

Et svar på et av flere transfobiske innlegg i avisspaltene om kjønnsbekreftende behandling
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/WbQBKk/misvisende-om-kjoennsbekreftende-behandling?fbclid=IwAR1iX_jpudkGtpLcFFQugOgdf0wKHwRGM8tAhbJ_xii-uQ0qVztt6M9a5GQ

Et svar på Jan Boyer Vindheim (MDG) sitt forsvar for J.K. Rowlings transfobi
https://www.medier24.no/artikler/vi-meiner-rowling-spreier-usanningar-og-konspirasjons-teoriar-om-trans-folk/496052

Om konspirasjonsteorier om knebling fra transfober
https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/den-knebla-makta-1.1743348

En grundig gjennomgang av J.K. Rowling sine problematiske sider
https://p3.no/kan-man-fortsatt-elske-harry-potter-nar-j-k-rowling-er-sa-latterlig-transfobisk/

En vitenskapelig måte å se kjønn på
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GG494m/legers-forstaaelse-av-kjoenn-paavirkes-av-sosiale-og-kulturelle-normer

Hvorfor skal kroppen min debatteres?
https://www.dagbladet.no/kultur/hvorfor-skal-kroppen-min-debatteres/72595459

Daniel Radcliffe, skuespilleren som spilte Harry Potter i filmene har, i likhet med Emma Watson tatt et oppgjør med bokskriver og høylytt transhataktivist J.K. Rowling:
https://www.vg.no/rampelys/i/9vP3dr/harry-potter-tar-et-oppgjoer-med-jk-rowling

En svensk gjennomgang av noen av de mest aktive antitransorganisasjonene i Sverige og Norge
https://www.ottar.se/artiklar/antitrans-allians

Transsynlighetsdagen, hvorfor trengs den?
https://www.transtastisk.com/transsynlighetsdagen?fbclid=IwAR1pnIxxoDY8oc7NTHXOuYRlSIAxWrLK-m6F12-rhPAHmLuq65_tphIcuwg

Pasienter blir utsatt for grove overtramp ved Nasjonal behandlingstjeneste for Transseksualisme.
https://www.dagbladet.no/kultur/svikter-pasienter-med-kjonnsinkongruens/72201333

Rundt 50% av transpersoner blir nektet hjelp, akv (tdl nbts) nekter å gi ut tall
https://www.aftenposten.no/a-magasinet/i/jd7m4A/gir-ikke-helsehjelp-til-mennesker-som-trenger-det

Et tilsvar til debatten om kjønnsbekreftende i Minerva
https://www.minervanett.no/kjonnsdebatt-transseksualisme-ungno/bekymringsverdig-unyansert-debatt-om-kjonnsbekreftende-behandling/352934

Om den offentlige debattens karakter og om stillheten fra forskerne
http://kjonnsforskning.no/nb/2020/02/kjonnsforskerne-tier-i-transdebatten

HBRS arbeider aktivt mot at transpersoner skal få et helsetilbud. Foreldre til transbarn er alvorlig bekymret!
https://www.nrk.no/ytring/et-annet-kjonn-1.14882435

Hvor er historiene om hvor dårlig mange transpersoner blir behandlet?
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/50lkkE/det-er-ikke-saann-at-det-aa-vaere-foedt-i-feil-kropp-vil-gjoere-deg-til-en-kjendis-over-natten

Et motsvar til HBRS sitt angrep på transpersoners helsetilbud
https://blikk.no/mathilde-decaen-pasientorganisasjonen-for-kjonnsinkongruens-trans/en-eksplosjon-av-bekymringer/184155

Kvinne- og transrettigheter sett fra Sør-Afrika:
https://www.dagsavisen.no/debatt/om-likeverd-og-sosterskap-1.1650255

Hets og hatefulle ytringer mot transpersoner
https://www.minervanett.no/lhbt-rettigheter-transaktivisme/overdramatisk-om-translobbyen/350518

2019

Dagbladet stiller ingen krav til redelighet når man angriper transpersoners legitimitet og rettigheter
https://www.dagbladet.no/kultur/dagbladet-svikter-i-transdebatten/71832658

Nyansering om angring
https://bestmedbart.no/2019/10/22/skadelig-unyansert-om-angring/

Kjønnskreative barn
https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/11/vi-ma-gi-barn-som-uttrykker-seg-kjonnskreativt-en-god-skolehverdag

Psykiatrien med en mørk historie om kjønnsmangfold
https://www.nrk.no/ytring/psykiatrien-ma-be-om-forlatelse-1.14762496

2018

Om nbts sine angrep på transpersoners rettigheter
https://blikk.no/farlige-holdninger-pa-rikshospitalet/144245

Om nbts sine angrep på transpersoners rettigheter
https://comingoutchristine.blogg.no/1522743024_privat_behandling_frer_til_avslag_p_offentlig_behandling.html

Et dårlig møte med NBTS
https://bergensmagasinet.no/aktuelt/riksen-odela-selvfolelsen-min/

Om NBTS transstigmatiserende utspill i media
https://bergensmagasinet.no/aktuelt/vi-gir-oss-ikke-for-det-blir-forandring/

NBTS sitt behandlingsmonopol må avvikles!
https://bergensmagasinet.no/aktuelt/behandlings-monopolet-ma-avvikles/

2017

Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo kritiserer nbts
https://psykologisk.no/2017/03/vi-trenger-en-omorganisering-av-kjonnshelseomsorgen/

Annet relevant

Om kjønnsvariasjoner: https://www.nrk.no/livsstil/hadde-sma-testikler_-ingen-kroppshar-og-lite-testosteron-1.14788741

%d bloggere liker dette: